P-2 Assignments

Click to open IXL

12/6:        IXL.  Level 
                            Level             Due 12/10

12/3:        IXL.  Level F T.2 ( Model Dec/Frac)
                            Level E AA.8 ( Add Decimals)             Due 12/6

11/29:        IXL.  Level H V.7 ( % of a #)
                            Level H H.2 ( Multiply Decimals)             Due 12/3

11/26:        IXL.  Level G I.8 ( Mult Decimals)
                            Level  I E.1 ( Add/Sub Decimals)             Due 11/29

11/14:        IXL.  Level H O.10 
                            Level I C.3              Due 11/26

11/8:        IXL.  Level J C.8 ( Order of Operations Integers)
                            Level I B.6 ( Comparing Integers)             Due 11/12

END OF QUARTER 1: NOVEMBER 9th. (No Q1 work accepted after Nov. 9th)

11/5:        IXL.  Level J C.4 ( Adding/Subtracting Strings of Integers)
                           Level J C.5 ( Integers Word Problems)             Due 11/8

11/1:        IXL.  Level H N.4 ( Subtracting Integers)
                          Level I C.5 ( Integers Word Problems)             Due 11/5

10/30:        IXL.  Level H N.9 (Multiplying Integers)
                              Level H N.11 (Dividing Integers)             Due 11/1

10/25:        IXL.  Level H N.2 (Adding Integers)
                              Level H N.3 (Subtracting Integers)             Due 10/29

10/22:        IXL.  Level G A.9 (Integers)
                              Level G A.10 (Integers)             Due 10/25

10/18:        IXL.   Level H M.3 (Absolute Values)
                              Level E T.9 (Time Patterns)             Due 10/22

10/15:        IXL.   Level G A.12 (Scientific Notation)
                              Level D Q.6 (Time)             Due 10/18

10/11:        IXL.   Level I A.8 (Scientific Notation)
                              Level D P.18 (Fewest Coins)             Due 10/16

10/9:        IXL.   Level H E.1 (Scientific Notation)
                                                                                        Due 10/11

10/1:        IXL.   Level F P.10 (Reduce fractions)
                              Level E S.4 (Making change)             Due 10/4

9/27:        IXL.   Level G G.12 (Converting fractions to decimals)
                              Level E X.11 (Fractions in lowest terms)             Due 10/1

9/24:       IXL. Level  G R.4 (% of a number word problems)
                          Level D Q.4  (Writing time)                      Due 9/27

9/20:      IXL. Level  G R.3 (% of a number)
                          Level D P.20 (Making change)                      Due 9/24

9/17:       IXL Level G O.1 ( Whole number operations)
                         Level H S.1.  (Percent/fraction/decimal conversions)         Due  9/20

9/12 :      IXL Level G R.2  (percent/decimal conversions)
                         Level D N.4 (Rounding)              Due 9/17